SEO-ի բովանդակության առաջնահերթությունները

0
112

Եթե Դուք ստիպված լինեիք դասակարգել կոնտենտը ըստ առաջնահերթության, ապա որտեղի՞ց կսկսեիք: Օրինակ` նպատակահարմար է կենտրոնանալ կայքի կատեգորիաների էջի կոնտենտի վրա: 

Բայց սա ընդամենը օրինակ է, քանի որ կախված կայքի տեսակից` այս հարցի պատասխանը կարող է փոխվել: Դուք պետք է կարողանաք ճիշտ գնահատել Ձեր կայքը, հասկանալ, թե որն է Ձեր կայքի կարևորագույն հատվածը: Պետք է աշխատել և կենտրոնանալ կայքի այն հատվածի վրա, որը ամենաշատ արժեքն է փոխանցում օգտատերերին:

Ստորև կարող եք տեսնել այս հարցադրման արդյուքներից մեկ օրինակ:

Source: Search Engine Round Table