Google-ն ունի նոր Office Hours Hangout Support էջ

0
89

Google-ը հրապարակել է նոր support page, որը կօգնի SEO մասնագետներին՝ սովորել թե ինչպես պետք է մասնակցել Google Search Central Office Hours-ին:

Google-ը վերանվանեց իր “Webmaster”-ը “Google Search Central”-ի: Վիդեո hangout-ն այժմ հայտնի է որպես “Google Search Central Office Hours Hangout”:

Ինչպես նշել է John Mueller-ը.

«Մեր Office Hour Hangouts-ը թույլ է տալիս մարդկանց՝ միանալ և հարցեր տալ իրենց վեբ կայքի և վեբ որոնման մասին: »

Google-ի նոր developer էջը կոչվում է “How to Join Google Search Central Office Hours”: Այն ցուցումներ է տալիս hangout-ներին միանալու վերաբերյալ:

ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի publisher-ները հնարավորություն ունեն նախորոք ներկայացնել իրենց հարցերը, քանի որ կա events calendar, որտեղ ներառված են բոլոր event-ները և հղումները դեպի YouTube Community վեբ էջ, որտեղ էլ կարող են թողնել իրենց հարցերը: